CRL

Baş-popo mesafesi (BPM veya CRL)

CRL ÖLÇÜMÜ

Ölçüm doğruluğu için fetus görüntüsü USG ekranının en az 2/3’nü kaplayacak kadar büyütülmeli
Ölçüm sırasında fetus sırtüstü ve hafif fleksiyonda olmalıdır.
Gebelik haftasının, son adet tarihi (SAT) ile karşılaştırılarak doğrulanmasında hata payı en az olan ölçümdür.
SAT şüpheli olan, gelişme geriliği veya gün aşımı düşünülen gebeliklerde doğru haftanın belirlenmesini sağlar.